Bedrijfsnoodplan

In het bedrijfsnoodplan moeten alle maatregelen en procedures staan beschreven voor de ontruiming van een gebouw. Het bedrijfsnoodplan dient een goedkeuringsstempel van de brandweer te hebben.
Het moet zowel een situatietekening (ligging) bevatten, als een tekening waarop alle vluchtrichtingen, de alarmering, de spoedeisende hulpverleningsmaterialen en technische voorzieningen zijn aangegeven.