NLCS wordt ‘verplicht’ voor overheden

NLCS wordt ‘verplicht’ voor overheden


In juni 2018 heeft de overheid besloten om de NLCS op te nemen in de ‘Pas toe of leg uit’ lijst van Forum Standaardisatie. Hierdoor wordt het voor overheden ‘verplicht’ om de NLCS toe te passen.

NLCS: dé CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector
Lange tijd hanteerden alle partijen in de GWW sector eigen tekenstandaarden en kostte het veel tijd om elkaars tekeningen te begrijpen. Vaak werden tekeningen verkeerd geïnterpreteerd, wat leidde tot fouten in het ontwerp of zelfs in de uitvoering.

Tekeningen werden vertaald (overgetekend) naar een eigen standaard om als basis te kunnen gebruiken voor een nieuw project en ga zo maar door… Kortom, er werd onnodig veel tijd en geld besteed, wat uiteindelijk door de belastingbetaler opgebracht moest worden.

Rijkswaterstaat verplicht NLCS
Om efficiënter te werken, communicatie te verbeteren, en om kosten te besparen hebben in 2007 Rijkswaterstaat, de vier grote gemeenten en een aantal grote ingenieursbureaus en aannemers de handen ineen geslagen, en gezamenlijk het initiatief genomen om tot een uniforme landelijke tekenstandaard te komen; de NLCS. In 2011 wordt via een invoeringsbesluit de NLCS verplicht opgenomen in de contracten van Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie, Gemeentewerken Rotterdam en Stadsontwikkeling Rotterdam.

BIM-standaard

De NLCS is een 2D standaard en heeft als groot voordeel dat de informatie uniform gestructureerd is opgeslagen in een tekening. Om deze reden wordt de NLCS ook beschouwd als een BIM level 1 standaard, en in 2016 wordt dan ook logischerwijs besloten om het beheer van de NLCS onder te brengen bij het BIM Loket.

Vanuit de kennisinstituten hebben SBRCURnet, CROW en Stabu hun bijdrage geleverd om de NLCS te borgen in de gehele sector en wordt de NLCS ondersteund door de Bouw Informatie Raad (BIR).

NLCS ‘verplicht’ voor overheden
In 2018 is de standaard uitgegroeid tot een zeer bruikbare volwassen standaard waardoor het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten om de NLCS op te nemen als verplichte standaard bij Forum Standaardisatie. Hierdoor worden overheden verplicht om bij civieltechnische projecten de NLCS toe te passen.

Deze verplichting is wettelijk geregeld: Als een organisatie ervoor kiest om een relevante open standaard met ‘pas toe of leg uit’-verplichting niet toe te passen, mag dat alleen als zij verantwoording hierover opneemt in haar jaarverslag (‘leg uit’). Deze rapportageverplichting is opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) van het ministerie van Financiën.