Omgevingsvergunning

Bij een bouwproject zijn goede tekeningen van groot belang voor het uitwerken en bespreken van bouwplannen en het aanvragen van een offerte bij de aannemer. Maar ook voor de aanvraag omgevingsvergunning bij uw gemeente dienen goede bouwtekening aanwezig te zijn. Vanaf 1 oktober 2010 gaat deze aanvraag digitaal via een loket van de Rijksoverheid. Hier zijn alle gemeenten, provincies en waterschappen op aangesloten. ATC verzorgt uw tekeningen en neemt de vergunningsaanvraag volledig uit handen. Voor al uw vragen over de wet en regelgeving kunt u terecht op de site van de Rijksoverheid.