PAPIEREN TEKENING NOG NIET WEG TE DENKEN

PAPIEREN TEKENING NOG NIET WEG TE DENKEN


Uit het benchmarkonderzoek Digitalisering in de Bouw blijkt dat in het hedendaagse bouwproces nog veelvuldig gewerkt wordt met papieren tekeningen. Als belangrijkste redenen wordt enerzijds de leesbaarheid van documenten genoemd en anderzijds de lage adoptiegraad van digitale tools op met name de werkplaats.